Tant Grön och Åskar - filosoferingar över ditt å datt!

Direktlänk till inlägg 25 april 2010

Palmolja!

Av Tant Grön - 25 april 2010 21:45

Ja, just det... Vet ni vad palmolja är? Vad det används till? Vilka konsekvenser användningen av palmolja får?


Palmolja utvinns ur oljepalmer, som odlas i mängder framför allt i Malaysia och Indonesien och bidrar hårt till skövlingen av regnskogarna. Palmolja finns både i livsmedel (allt från glass till margarin), rengöringsprodukter och sk miljövänligt drivmedel. Odlingen saboterar livet för både människor och djur genom regnskogsskövlingen och plantageföretagen har rötter i USA, enligt Shenet. Den lokala befolkningen drivs från hus och hem för att dessa odlingar ska kunna etableras och djur som Orangutanger blir hemlösa likaså. Det finns inget miljövänligt eller rättvisemärkt i den här hanteringen! Allt handlar om storskalig produktion till priset av liv och miljö, om du frågar mig. Historiskt sett har man odlat oljepalmer länge, men från 1977 har den mer storskaliga odlingen ökat och förhållanden för lokalbefolkningen och djuren har försämrats mer och mer.


Det finns s k certifierad palmolja, men även vissa tvivel på att den verkligen uppfyller kraven. Kan man sätta garantier för denna certifierade palmolja vore det annars ett väldigt bra alternativ rent hälsomässigt, jämfört med många andra oljor som ofta innehåller alldeles för mycket Omega 6 plus att dom inte tål upphettning lika bra som palmolja. Palmoljan i sig är inte problemet: det är dom storskaliga odlingarna som är problemet!


När det gäller livsmedel redovisas sällan palmolja i innehållsförteckningarna: det står oftast enbart vegetabliskt fett! Därför har det startats en namninsamling för kravet på att palmolja ska redovisas i innehållsförtecknigarna på ALLT som innehåller denna olja, samt en Facebooksida i ämnet "Skriv ut palmolja i innehållsdeklarationen"!


En annan lista emot palmolja finns HÄR!


Greenpeace har också ett upprop riktat till Nestlé! Ett annat förslag är att ta kontakt med Unilever som är en av världens största producent av daglivaror och som använder mängder av palmolja i sina produkter. Kräv att få veta i vilka av deras produkter dom använder palmolja och att dom ska skriva ut det i sina innehållsförteckningar.


Man kan också maila företag som tillverkar hudvårdsprodukter av olika slag - själv har jag mailat Lush och deras svar är att dom INTE använder palmolja längre i sina produkter!! Vilken tur: jag brukar ju handla en del därifrån...


---


Jag mailade även Body Shop och deras svar är:


Hej Gunnell!

Tack för ditt mail. Ja, The Body Shop använder palmolja bland annat i våra hårda tvålar – men vi använder oss av ansvarsfullt framtagen palmolja. Du kan läsa mer om den palmolja vi använder i vår Values Report, som du hittar här: http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/value...pdf?

Mer om ansvarsfullt framtagen palmolja kan du läsa här: http://www.rspo.org/

Tack igen för ditt mail! Har du fler frågor så tveka inte att höra av dig igen.

 

Med vänlig hälsning

 

Sonja Dandenell

The Body Shop Svenska AB

Box 17040

104 62 Stockholm

Phone +46 (0)8 442 43 54

 

Visiting Address

Hornsgatan 103, 9 tr

117 28 Stockholm


----


Har även mailat Haugen-Gruppen och frågat om dom använder palmolja i sina produkter. Jag brukar köpa deras Green Choice jordnötssmör, det är riktigt riktigt gott och innehåller enbart jordnötter och havssalt.


Svaret:


"Det finns Palmolja i våra NicNac´s och Salta Pinnar från Lorenz, samt våra Nachos från Mission.

Oljan kommer från UTZ-certifierade anläggningar, vilket garanterar att oljan tagits fram på ett bra och långvarigt hållbart vis."


(När jag kollar deras produkter ser jag dock att det finns fler som innehåller palmolja - en eloge ändå till deras innehållsdeklarationer!! Det är så det ska se ut.)

Gå med, skriv på, maila! Det är viktigt för oss alla!


Man kan även skriva till våra riksdagspartier och fråga hur dom ställer sig till kravet på att palmoljan ska skrivas ut i innehållsdeklarationer. Jag har mailat till alla


Hej!


För mig är hälsa och miljö viktigt, därför vill jag säja detta:


Jag tycker att palmolja ska stå med i innehållsdeklarationen av matvaror och andra produkter som innehåller palmolja.
(Anledningen är att odlingen av oljepalmer orsakar skövling av regnskogar, vilket i sin tur förstör livet för både människor och djur och bidrar till allmänt försämrat klimat på Jorden.)


Vad anser du?


Vad tycker ditt parti?


Med vänliga hälsningar


Så här har man svarat:


Socialdemokraterna:

Expansionen av palmoljeplantager i vissa delar av världen leder till
skövling av regnskogar, vilket är en bidragande orsak till förlust av
biologisk mångfald. Vi anser inte att palmolja ska användas till
biodrivmedel och vi vill att enskilda länder ska kunna gå före och införa
hårdare sociala och miljömässiga krav på produktion och import av
biobränslen än den nivå EU beslutar om.
Konsumenter ska få chans att ta ställning till de varor de köper. Därför
vill vi införa en obligatorisk ursprungsmärkning. Redan före valet 2006 var
ursprungsmärkning av varor en angelägenhet för samtliga riksdagspartier.
Alla, utom moderaterna, utlovade en konsumentinriktad märkning.


I snart fyra år har regeringen undvikit att ta ställning i frågan.
Jordbruksministern menar att producenterna inte klarar av
märkningsprocessen. Vi anser att ursprungsmärkningen ska vara obligatorisk
och lagstadgad. Konsumenterna ska kunna veta var ifrån varan kommer, hur
den är producerad och hur långt den har färdats. Vi vill också inför en
klimatmärkning av basvaror som bland annat redovisar energiåtgången vid
tillverkning och transport av varan.


Med vänlig hälsning


Brevsvar
Socialdemokraterna


www.socialdemokraterna.se


---

Vänsterpartiet:


Lars Ohly har bett mig som politisk sakkunnig i frågan att besvara dig. 


Palmoljeproduktionens leder till avskyvärda negativa miljöeffekter såväl som sociala problem. Vänsterpartiet har bland annat yrkat på att införa ett nytt miljömål om begränsad miljöpåverkan i andra länder. Vad gäller palmolja som drivmedel anser partiet att palmolja inte skall få användas till biodrivmedel samt att regeringen ska verka för strikta hållbarhetskriterier så att förskjutningseffekter så som skövlad regnskog helt undviks. Vi föreslår även en miljömärkning av av biodrivmedel, däribland palmolja.  


Vad gäller att ta med palmolja på innehållsförteckningen anser vi att detta skall införas samt att det anges huruvida oljan är hållbart producerad eller ej.  


Återkom gärna om du har ytterligare frågor eller funderingar!

Mvh
Siri Maassen
Miljöpolitisk Sekreterare
Vänsterpartiet
Sveriges Riksdag            
100 12 Stockholm            


08-786 54 51                    
070-770 4466                  
Fax: 08-21 33 53              


Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-brev


---


Folkpartiet:
Tack för din fråga till oss och vi beklagar att det har dröjt med vårt svar. Vår riksdagsledamot och ansvarig för frågan Anita Brodén har besökt palmodlingar i Indonesien och på plats träffat olika företrädare inom området som du berör. Det är enormt viktigt att bevara de få återstående regnskogarna just för att de är bäst på att suga åt sig de olika skadliga växthusgaserna som försämrar klimatet. Från politiskt håll är vi självklart helt emot att skövla regnskogen.


Med vänliga hälsningar


Avni Dervishi
Folkpartiet liberalernas Riksdagskansli
100 12 Stockholm


Eftersom jag inte fick svar på frågan mailade jag igen och fick då detta svar:


Vid köp av alla varor anser vi att konsumenten ska själv bestämma vad han/hon vill köpa istället för att staten ge inriktningar, dvs innehållsdeklarationen ska innehålla allt det som finns i varan inklusive om den innehåller palmolja i den mån det går att fastställa detta.


Med vänliga hälsningar


Avni Dervishi
Folkpartiet liberalernas Riksdagskansli
100 12 Stockholm


---


Kristdemokraterna:

Jag vill börja med att tacka för att du tagit dig tid att skriva till oss.


Den ökade efterfrågan på biobränslen leder redan till ökad konkurrens om markanvändningen, vilket driver upp priserna på jordbruksprodukter. I grunden innebär detta en stor möjlighet för världens fattiga, eftersom de fattiga är överrepresenterade i landsbygdsbefolkningen, i synnerhet i utvecklingsländerna. Samtidigt utgör de ökande odlingsarealerna att den naturliga växtligheten, och med denna de naturliga ekosystemen, trängs undan. För att bevara ekosystemen och den biologiska mångfalden är det därför önskvärt att den odlade marken används så effektivt som möjligt. Därför bör det vara ett villkor för biobränsleodling att det sker en samtidig produktion av biobränslen och foder alternativt grödor för humankonsumtion. När biobränslen tas från skogen är det viktigt att detta sker på ett uthålligt sätt så att avskogning undviks och att den biologiska mångfalden bevaras. Det är också angeläget att stärka myndigheterna i de stora skogsländerna så att illegal avverkning förhindras och att lokalbefolkningens rättigheter tillvaratas.


Hela denna problematik är komplicerad och kräver etablerandet av klara regelverk som styr produktionen av biodrivmedel mot största möjliga klimatnytta och till att utnyttja markområden respektive växtmaterial som inte konkurrerar med produktionen av livsmedel och inte äventyrar den biologiska mångfalden. Tropikerna har generellt bättre förutsättningar att producera biomassa. Många u-länder har här en möjlighet att producera för export sedan de inhemska behoven tillgodosetts, givet att regelverket skyddar odlingsmark och biologiskt rika marker.


Konsumenterna utgör en viktig kraft och kan ställa krav på tydlig märkning av de produkter som säljs. Medvetna konsumenter kan genom sina val medverka till en hållbar utveckling.


Jag vill avslutningsvis tacka för ditt brev och hoppas att ovanstående rader kan förklara situationen såsom den ser ut just nu.


Med vänliga hälsningar
KRISTDEMOKRATERNA

 Göran Hägglund
Partiordförande

Eftersom jag inte fick svar på frågan mailade jag igen, men har inte fått nåt svar!
---

Miljöpartiet: inget svar än

Centern: inget svar än

Moderaterna: inget svar än


---


Har även skrivit till Europaparlamentet:


Hej!


För mig är hälsa och miljö viktigt, därför vill jag säja detta:


Jag tycker att palmolja ska stå med i innehållsdeklarationen av matvaror och andra produkter som innehåller palmolja.
(Anledningen är att odlingen av oljepalmer orsakar skövling av regnskogar, vilket i sin tur förstör livet för både människor och djur och bidrar till allmänt försämrat klimat på Jorden.)


Vad anser du?

Kan inte EU fatta ett sådant beslut?

---


Gunnar Hökmark: inget svar ännu

Åsa Westlund: inget svar ännu

 
ANNONS
 
Malin

Malin

26 april 2010 09:42

Jag har skrivit på!

http://brallasliv.blogg.se

 
Gubbfan

Gubbfan

26 april 2010 14:47

Självklart!

http://Gubbfan.bloggagratis.se

 
trebarnspappa

trebarnspappa

29 april 2010 21:23

Jag skriver oxå på!

http://trebarnspappa.bloggplatsen.se

 
Ingen bild

Josefine

11 oktober 2010 12:40

Vi är sex elever som vill vara med på namnlistan som ska till riksdagen men vi förstår inte hur man skriver upp sig på den?! Hjälp , måste bli medlemmar innan onsdag v.41

 
Tant Grön

Tant Grön

11 oktober 2010 16:46

Josefin: listan är redan inskickad så det går inte att skriva på den längre. Kommer inte ihåg vilket datum den skickades in, men det är nog några månader sen.

http://agronomefilosofa.bloggagratis.se

 
Ingen bild

raggarn

7 september 2012 11:40

såg programmet fridlyst och blev varse vad som pågår!!
vad är det för fel på oss människor? varför väljer vi att inte se? och varför är politiker så ryggradslösa när det gäller annat än självändamålet.

Tant Grön

8 september 2012 09:04

Jadu, det kan man fråga sig. Tror personligen att många inte orkar bry sig, eller kanske tror att det inte har nån betydelse att man bryr sig. Det krävs ju en del engagemang för att sätta sig in i problemet och det krävs att man TÄNKER när man handlar mat... Palmolja finns ju i massor av produkter, inte enbart ätbara produkter och det kan kosta mer att handla sånt som det inte finns palmolja i. Så det finns nog många anledningar till varför folk inte bryr sig... Dessutom är det stora pengar det handlar om för producenterna, så hur man ska få fason på det här är en stor fråga.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Tant Grön - 30 juni 2019 10:32

Vi bor rätt nära havet dvs Hanöbukten och åker dit ut lite då och då under säsongen när hundar får vistas på stranden. Under tiden 15 maj till 15 september är det inte tillåtet att vistas med hund därute, så då får vi hitta på annat att roa oss med.....

Av Tant Grön - 17 juni 2019 08:29

Tiden går fort när man har roligt, brukar man ju säja och tiden sen jag hämtade Åskar har verkligen gått fort. Nu är han 17 månader och vi har roligt varje dag. Från början sov han ju mycket, som valpar brukar göra och det är väldigt lugnande att se ...

Av Tant Grön - 8 juni 2019 12:18

Under senare år har jag skaffat mig ganska många sorters pelargoner och har även blivit intresserad av att ta frön av dem, både spontanpollinerade och egenhändigt pollinerade. På så vis har jag dragit upp några egna plantor som jag tycker är värda at...

Av Tant Grön - 8 juni 2019 08:22

Jag bor nära tre av mina barnbarn och ett av dem, Molly, är särskilt förtjust i Åskar och det är dessutom ömsesidigt. När hon är hos mig och vi ska ut med Åskar, så vill hon alltid gå med honom - eller rättare sagt springa med honom och då blir han s...

Av Tant Grön - 7 juni 2019 09:14

Jag tänkter inte enbart berätta om min Tibbe Åskar, utan även om en resa som jag började för drygt ett halvår sen. 2008 gick jag över till att äta enligt LCHF och har hållit mig till det sen dess. Periodvis har jag varit väldigt strikt med kolhydrate...

Translate

Fråga mig

11 besvarade frågor

Omröstning

Vad är viktigast rent konkret för dig när det gäller att skona miljön?
 Välja ekologiskt/KRAV när jag handlar mat.
 Åka tåg istället för flyg så ofta jag kan.
 Åka så lite bil som möjligt.
 Odla egna grönsaker utan konstgödning.
 Undvika allt som innehåller palmolja.
 Undvika alla sojaprodukter som inte är KRAV-märkta.
 Engagera mig i miljörörelsen.
 Vara medlem i WWF (World Wide Fond).
 Vara medlem i Greenpeace.
 Donera pengar till olika miljöprojekt.
 Välja att äta vegetarisk mat.
 Är det någon mening att göra något??
 Men... vem bryr sig???

Presentation


Tant Grön och Åskar - filosoferar över ditt å datt!!

Gästbok

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2010 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ Tant Grön och Åskar - filosoferingar över ditt å datt! med Blogkeen
Följ Tant Grön och Åskar - filosoferingar över ditt å datt! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se