Tant Grön och Åskar - filosoferingar över ditt å datt!

Alla inlägg den 25 april 2010

Av Tant Grön - 25 april 2010 21:45

Ja, just det... Vet ni vad palmolja är? Vad det används till? Vilka konsekvenser användningen av palmolja får?


Palmolja utvinns ur oljepalmer, som odlas i mängder framför allt i Malaysia och Indonesien och bidrar hårt till skövlingen av regnskogarna. Palmolja finns både i livsmedel (allt från glass till margarin), rengöringsprodukter och sk miljövänligt drivmedel. Odlingen saboterar livet för både människor och djur genom regnskogsskövlingen och plantageföretagen har rötter i USA, enligt Shenet. Den lokala befolkningen drivs från hus och hem för att dessa odlingar ska kunna etableras och djur som Orangutanger blir hemlösa likaså. Det finns inget miljövänligt eller rättvisemärkt i den här hanteringen! Allt handlar om storskalig produktion till priset av liv och miljö, om du frågar mig. Historiskt sett har man odlat oljepalmer länge, men från 1977 har den mer storskaliga odlingen ökat och förhållanden för lokalbefolkningen och djuren har försämrats mer och mer.


Det finns s k certifierad palmolja, men även vissa tvivel på att den verkligen uppfyller kraven. Kan man sätta garantier för denna certifierade palmolja vore det annars ett väldigt bra alternativ rent hälsomässigt, jämfört med många andra oljor som ofta innehåller alldeles för mycket Omega 6 plus att dom inte tål upphettning lika bra som palmolja. Palmoljan i sig är inte problemet: det är dom storskaliga odlingarna som är problemet!


När det gäller livsmedel redovisas sällan palmolja i innehållsförteckningarna: det står oftast enbart vegetabliskt fett! Därför har det startats en namninsamling för kravet på att palmolja ska redovisas i innehållsförtecknigarna på ALLT som innehåller denna olja, samt en Facebooksida i ämnet "Skriv ut palmolja i innehållsdeklarationen"!


En annan lista emot palmolja finns HÄR!


Greenpeace har också ett upprop riktat till Nestlé! Ett annat förslag är att ta kontakt med Unilever som är en av världens största producent av daglivaror och som använder mängder av palmolja i sina produkter. Kräv att få veta i vilka av deras produkter dom använder palmolja och att dom ska skriva ut det i sina innehållsförteckningar.


Man kan också maila företag som tillverkar hudvårdsprodukter av olika slag - själv har jag mailat Lush och deras svar är att dom INTE använder palmolja längre i sina produkter!! Vilken tur: jag brukar ju handla en del därifrån...


---


Jag mailade även Body Shop och deras svar är:


Hej Gunnell!

Tack för ditt mail. Ja, The Body Shop använder palmolja bland annat i våra hårda tvålar – men vi använder oss av ansvarsfullt framtagen palmolja. Du kan läsa mer om den palmolja vi använder i vår Values Report, som du hittar här: http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/value...pdf?

Mer om ansvarsfullt framtagen palmolja kan du läsa här: http://www.rspo.org/

Tack igen för ditt mail! Har du fler frågor så tveka inte att höra av dig igen.

 

Med vänlig hälsning

 

Sonja Dandenell

The Body Shop Svenska AB

Box 17040

104 62 Stockholm

Phone +46 (0)8 442 43 54

 

Visiting Address

Hornsgatan 103, 9 tr

117 28 Stockholm


----


Har även mailat Haugen-Gruppen och frågat om dom använder palmolja i sina produkter. Jag brukar köpa deras Green Choice jordnötssmör, det är riktigt riktigt gott och innehåller enbart jordnötter och havssalt.


Svaret:


"Det finns Palmolja i våra NicNac´s och Salta Pinnar från Lorenz, samt våra Nachos från Mission.

Oljan kommer från UTZ-certifierade anläggningar, vilket garanterar att oljan tagits fram på ett bra och långvarigt hållbart vis."


(När jag kollar deras produkter ser jag dock att det finns fler som innehåller palmolja - en eloge ändå till deras innehållsdeklarationer!! Det är så det ska se ut.)

Gå med, skriv på, maila! Det är viktigt för oss alla!


Man kan även skriva till våra riksdagspartier och fråga hur dom ställer sig till kravet på att palmoljan ska skrivas ut i innehållsdeklarationer. Jag har mailat till alla


Hej!


För mig är hälsa och miljö viktigt, därför vill jag säja detta:


Jag tycker att palmolja ska stå med i innehållsdeklarationen av matvaror och andra produkter som innehåller palmolja.
(Anledningen är att odlingen av oljepalmer orsakar skövling av regnskogar, vilket i sin tur förstör livet för både människor och djur och bidrar till allmänt försämrat klimat på Jorden.)


Vad anser du?


Vad tycker ditt parti?


Med vänliga hälsningar


Så här har man svarat:


Socialdemokraterna:

Expansionen av palmoljeplantager i vissa delar av världen leder till
skövling av regnskogar, vilket är en bidragande orsak till förlust av
biologisk mångfald. Vi anser inte att palmolja ska användas till
biodrivmedel och vi vill att enskilda länder ska kunna gå före och införa
hårdare sociala och miljömässiga krav på produktion och import av
biobränslen än den nivå EU beslutar om.
Konsumenter ska få chans att ta ställning till de varor de köper. Därför
vill vi införa en obligatorisk ursprungsmärkning. Redan före valet 2006 var
ursprungsmärkning av varor en angelägenhet för samtliga riksdagspartier.
Alla, utom moderaterna, utlovade en konsumentinriktad märkning.


I snart fyra år har regeringen undvikit att ta ställning i frågan.
Jordbruksministern menar att producenterna inte klarar av
märkningsprocessen. Vi anser att ursprungsmärkningen ska vara obligatorisk
och lagstadgad. Konsumenterna ska kunna veta var ifrån varan kommer, hur
den är producerad och hur långt den har färdats. Vi vill också inför en
klimatmärkning av basvaror som bland annat redovisar energiåtgången vid
tillverkning och transport av varan.


Med vänlig hälsning


Brevsvar
Socialdemokraterna


www.socialdemokraterna.se


---

Vänsterpartiet:


Lars Ohly har bett mig som politisk sakkunnig i frågan att besvara dig. 


Palmoljeproduktionens leder till avskyvärda negativa miljöeffekter såväl som sociala problem. Vänsterpartiet har bland annat yrkat på att införa ett nytt miljömål om begränsad miljöpåverkan i andra länder. Vad gäller palmolja som drivmedel anser partiet att palmolja inte skall få användas till biodrivmedel samt att regeringen ska verka för strikta hållbarhetskriterier så att förskjutningseffekter så som skövlad regnskog helt undviks. Vi föreslår även en miljömärkning av av biodrivmedel, däribland palmolja.  


Vad gäller att ta med palmolja på innehållsförteckningen anser vi att detta skall införas samt att det anges huruvida oljan är hållbart producerad eller ej.  


Återkom gärna om du har ytterligare frågor eller funderingar!

Mvh
Siri Maassen
Miljöpolitisk Sekreterare
Vänsterpartiet
Sveriges Riksdag            
100 12 Stockholm            


08-786 54 51                    
070-770 4466                  
Fax: 08-21 33 53              


Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-brev


---


Folkpartiet:
Tack för din fråga till oss och vi beklagar att det har dröjt med vårt svar. Vår riksdagsledamot och ansvarig för frågan Anita Brodén har besökt palmodlingar i Indonesien och på plats träffat olika företrädare inom området som du berör. Det är enormt viktigt att bevara de få återstående regnskogarna just för att de är bäst på att suga åt sig de olika skadliga växthusgaserna som försämrar klimatet. Från politiskt håll är vi självklart helt emot att skövla regnskogen.


Med vänliga hälsningar


Avni Dervishi
Folkpartiet liberalernas Riksdagskansli
100 12 Stockholm


Eftersom jag inte fick svar på frågan mailade jag igen och fick då detta svar:


Vid köp av alla varor anser vi att konsumenten ska själv bestämma vad han/hon vill köpa istället för att staten ge inriktningar, dvs innehållsdeklarationen ska innehålla allt det som finns i varan inklusive om den innehåller palmolja i den mån det går att fastställa detta.


Med vänliga hälsningar


Avni Dervishi
Folkpartiet liberalernas Riksdagskansli
100 12 Stockholm


---


Kristdemokraterna:

Jag vill börja med att tacka för att du tagit dig tid att skriva till oss.


Den ökade efterfrågan på biobränslen leder redan till ökad konkurrens om markanvändningen, vilket driver upp priserna på jordbruksprodukter. I grunden innebär detta en stor möjlighet för världens fattiga, eftersom de fattiga är överrepresenterade i landsbygdsbefolkningen, i synnerhet i utvecklingsländerna. Samtidigt utgör de ökande odlingsarealerna att den naturliga växtligheten, och med denna de naturliga ekosystemen, trängs undan. För att bevara ekosystemen och den biologiska mångfalden är det därför önskvärt att den odlade marken används så effektivt som möjligt. Därför bör det vara ett villkor för biobränsleodling att det sker en samtidig produktion av biobränslen och foder alternativt grödor för humankonsumtion. När biobränslen tas från skogen är det viktigt att detta sker på ett uthålligt sätt så att avskogning undviks och att den biologiska mångfalden bevaras. Det är också angeläget att stärka myndigheterna i de stora skogsländerna så att illegal avverkning förhindras och att lokalbefolkningens rättigheter tillvaratas.


Hela denna problematik är komplicerad och kräver etablerandet av klara regelverk som styr produktionen av biodrivmedel mot största möjliga klimatnytta och till att utnyttja markområden respektive växtmaterial som inte konkurrerar med produktionen av livsmedel och inte äventyrar den biologiska mångfalden. Tropikerna har generellt bättre förutsättningar att producera biomassa. Många u-länder har här en möjlighet att producera för export sedan de inhemska behoven tillgodosetts, givet att regelverket skyddar odlingsmark och biologiskt rika marker.


Konsumenterna utgör en viktig kraft och kan ställa krav på tydlig märkning av de produkter som säljs. Medvetna konsumenter kan genom sina val medverka till en hållbar utveckling.


Jag vill avslutningsvis tacka för ditt brev och hoppas att ovanstående rader kan förklara situationen såsom den ser ut just nu.


Med vänliga hälsningar
KRISTDEMOKRATERNA

 Göran Hägglund
Partiordförande

Eftersom jag inte fick svar på frågan mailade jag igen, men har inte fått nåt svar!
---

Miljöpartiet: inget svar än

Centern: inget svar än

Moderaterna: inget svar än


---


Har även skrivit till Europaparlamentet:


Hej!


För mig är hälsa och miljö viktigt, därför vill jag säja detta:


Jag tycker att palmolja ska stå med i innehållsdeklarationen av matvaror och andra produkter som innehåller palmolja.
(Anledningen är att odlingen av oljepalmer orsakar skövling av regnskogar, vilket i sin tur förstör livet för både människor och djur och bidrar till allmänt försämrat klimat på Jorden.)


Vad anser du?

Kan inte EU fatta ett sådant beslut?

---


Gunnar Hökmark: inget svar ännu

Åsa Westlund: inget svar ännu

ANNONS
Av Tant Grön - 25 april 2010 12:17

Ja, det må  man ju säja... Efter att ha pratat med en väninna idag, så blir  jag verkligen brydd över vilka regler det finns för folk som lyckats hitta några timmars jobb mellan varven, medan dom är arbetslösa.


Min väninna är långtidsarbetslös, men brukar hoppa in och jobba ibland och hade för ett tag sen jobbat 27 timmar under en månad. Lönen för det här jobbet är ungeför densamma som ersättningen hon annars har, så hon gör det mest för att komma ut och för att visa att hon gör vad hon kan för att få jobba. När hon redovisat detta till försäkringskassan i sin ansökan om aktivietsstöd fick hon som ett brev på posten, ja verkligen... en avi från sitt fackförbund: hon skulle betala full fackavgift för den månaden under vilken hon hade jobbat! Det innebar att hon för dessa 27 timmar, som inte gav henne mer betalt än vad aktivitetsstödet ger, blev tvungen att betala några hundringar MER i fackavgift än vad hon gör när hon enbart har aktivietsstöd.


Hon förlorade alltså minst ett par hundra kronor för 27 timmars jobb! Hur är det möjligt? Ja, det är vår fina regering som sett till att såna regler införts! Det betyder att man inte har nåt för att man jobbar några timmar vitt i månaden. Så var det med det utanförskapet!! Tydligt är ju att man endera ska vara arbetslös helt och hållet, eller jobba för fullt - att jobba timmar strular bara till det och kan som synes göra att man förlorar pengar på det: pengar som man så väl behöver när man har 65% ersättning. Det går knappt runt i vanliga fall...


Man tar sig för pannan!

ANNONS

Translate

Fråga mig

11 besvarade frågor

Omröstning

Vad är viktigast rent konkret för dig när det gäller att skona miljön?
 Välja ekologiskt/KRAV när jag handlar mat.
 Åka tåg istället för flyg så ofta jag kan.
 Åka så lite bil som möjligt.
 Odla egna grönsaker utan konstgödning.
 Undvika allt som innehåller palmolja.
 Undvika alla sojaprodukter som inte är KRAV-märkta.
 Engagera mig i miljörörelsen.
 Vara medlem i WWF (World Wide Fond).
 Vara medlem i Greenpeace.
 Donera pengar till olika miljöprojekt.
 Välja att äta vegetarisk mat.
 Är det någon mening att göra något??
 Men... vem bryr sig???

Presentation


Tant Grön och Åskar - filosoferar över ditt å datt!!

Gästbok

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2010 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ Tant Grön och Åskar - filosoferingar över ditt å datt! med Blogkeen
Följ Tant Grön och Åskar - filosoferingar över ditt å datt! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se